Nieuwsberichten
Samenwerking met de Plattelands Coöperatie
Nieuwe samenwerkingen en verbindingen op platteland !!De Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland gaan meer samen uitvoeren!Maandag 13 juni, een belangrijke mijlpaal voor Vereniging Innovatief Platteland en de Plattelandscoöperatie. Beide organisaties tekende een intentieovereenkomst met als doel in de toekomst meer samen te werken. Beide organisaties zetten zich in voor de ontwikkeling van het platteland op het gebied van landschap, inpassingen, agrarische natuur, innovatie van...
Lees meer..
Persbericht
Creëer "agrarische" campus nabij het FloriadeterreinBreng onderzoek, opleiding en agrarische bedrijven dichter bij elkaarIn het noorden van de Provincie Limburg is een samenwerkingsverband van praktiserende boeren. Dit samenwerkingsverband, Vereniging Innovatief Platteland, heeft een ledenpeiling gehouden. Hieruit blijkt, dat de agrarische ondernemers veel waarde hechten aan gezamenlijke inzet op het gebied van innovaties. Innovatief Platteland heeft daarop een beroep gedaan op de Provincie Limb...
Lees meer..
Ledenvergadering VIP bij Feed Design Lab geslaagd
Op 12 maart heeft VIP haar ledenvergadering bij Feed Design Lab te Wanssum gehouden.Het was een inspirerende avond, waarbij Ger Driessen werd gekozen als nieuwe voorzitter.Voorafgaand kregen de leden een rondleiding in de proeffabriek van FDL, door Trudy van Megen.In het afsluitende gedeelte kwam ook Patrick van de Broeck aan het woord. Met een opkomst van 75 leden was de avond geslaagd te noemen
Lees meer..
Ledenvergadering op 12 maart 2015
Uitnodiging Ledenvergadering Innovatief Platteland Datum: donderdag 12 maart 2015Locatie:Feed Design Living LabStayerhofweg 25F5861 EJ WANSSUMThema: "Gericht op weg met de kansen in de agrarische sectoren"Agenda:18.00 uur ontvangst + boerenbuffet + rondleidingen20.00 uur start vergadering (sprekers: Trudy van Megen van FDL, Patrick van de Broek, gedeputeerde Provincie Limburg)21.00 uur sluiting en netwerkborrel
Lees meer..
Natuurrijk Limburg
Geachte heer / mevrouwStichting Natuurrijk Limburg (opgericht door de LLTB) en Vereniging Innovatief Platteland geven vorm aan de kans, Agrarisch Natuurbeheer. Vanaf 2016 gaat deze regeling helemaal op de schop zodat het budget efficiënter wordt gebruikt en er meer budget beschikbaar komt voor het beheer van de percelen. Hiervoor stellen we een beheerplan op waarmee de mogelijkheden in kaart worden gebracht.1. In eerste instantie moet Natuurijk Limburg weten waar geïnteresseerde agrariërs gevest...
Lees meer..
Foto's jaarvergadering 2013

Lees meer..
Bestuurswisseling en jaarvergadering VIP.
07-03-2013 Bestuurswisseling bij Innovatief Platteland. De Jaarvergadering van VIP vond dit jaar plaats bij Rozen en Seringenkwekerij Lakei te Lottum. Meer dan 100 aanwezigen werden rondgeleid over het bedrijf en deden zich daarna te goed aan het traditionele stamppotbuffet aangevuld met heerlijke vleeswaren van de Varketingroep. In de daaropvolgende vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Joep Hermans en de bestuursleden Mariëtte Nelissen, Toon van Hoof en Jan Broekman. Daarna werd...
Lees meer..
Professionele Akkerrranden helpen de bij
05-03-2012 Pesticiden zijn niet de hoofdoorzaak van de bijensterfte. Wanneer de varroamijt onder controle is en de bijen zich in een voedselrijk gebied bevinden, is er niets aan de hand. Dat zegt bijenspecialist Frans Jacobs in een interview met MO*. Landbouwers kunnen de verhoogde bijensterfte helpen counteren. "Vergoed landbouwers voor het inzaaien van (perceelsranden met) bloemen", oppert Jacobs. Een verbod op neonicotinoïden zal het bijenprobleem niet oplossen, denkt professor-emeritus ...
Lees meer..
Jaarvergadering VIP
Oirlo, 26-02-2013 UITNODIGING + agenda ledenvergadering VIP Beste Leden en hun Partners en verdere genodigden Hierbij de definitieve uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief Platteland, die plaats vindt op Donderdag 7 maart 2013. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren stamppotbuffet. De locatie: Rozen en Seringenkwekerij Lakei Horsterdijk 70 ...
Lees meer..
Wasteland farming
02-12-2012 Wasteland Farming. Nederland is klein maar dicht bevolkt. Wij importeren veel grondstoffen en leggen daardoor een grote claim op landbouwgronden elders in de wereld. De gedachte om zoveel mogelijk lokale consumptie met lokale productie in te vullen, wint steeds meer terrein. De heftige discussies in de bevolking over het onder water zetten van vruchtbare polders is daarvan een uiting. Maar ook het opofferen van goede landbougrond voor stadsuitbbreiding, voor de aanleg van nieuwe w...
Lees meer..
Coöperatie Carnola en VIP gaan in de haver!
29-11-2012 Vereniging Innovatief Platteland en de Coöperatie Carnola gaan samen de haverteelt in Noord Limburg weer herintroduceren.. Momenteel worden er nog geen 2000 ha van dit gewas geteeld in Nederland. Dat is jammer want haver is van alle granen misschien we het meest gezondheidbevorderend, door het hoge gehalte aan plantaardige olie met hoge gehaltes aan Omega 3 en Omega 6 Vetzuren.. Ook is haverstro een zeer gewild voedermiddel voor jongvee en als bijmenging in rundveerantsoenen.. Daarbij...
Lees meer..
Openingsymposium DETAF
28-11-2012 Opening symposium DETAF Ook dit jaar wordt de vakbeurs DETAF, weer geopend door een symposium. De Stichting DETAF en het Innovatiecentrum Greenport Venlo, organiseren dit evenement waar tal van sprekers hun visie zullen geven op de ontwikkelingen van de Bio Based Economy. Bij de opening van het evenement zal de uiteindelijke rapportage van het Project Energieboerderij van Innovatief Platteland uitgereikt worden aan Karin Weustink van EL&I, Renée Bergkamp van ...
Lees meer..
Alles is geoogst bij het E & O Pad.
20-11-2012 Alles is geoogst op het Eiwit en Oliepad Het Eiwit & Oliepad van Innovatief Platteland is bijna gelopen. Langzamerhand nadert het einde van het teeltseizoen zodat men de eerste resultaten van het project in het Noord Limburgse Geijsteren kan evalueren. Ondanks de tropische temperaturen van rond de 35 graden trok de open dag bij het Eiwit & Oliepad op 27 Juni in Geijsteren meer dan 160 belangstellenden. Maar vooral individuele bezoekers van allerlei aard hebben ...
Lees meer..
Project Bank Vertelt. De eerste bank is geplaatst.
12-10-2012 Vrijdag 6 oktober was het zover. De eerste bank van het nieuwe project Sponsorbanken Noord Limburg van Innovatief Platteland werd onthuld aan het Bedelaarspad tussen Kronenberg en Sevenum. De weergoden werkten niet mee, want de regen viel in stromen uit de hemel. Maar dat deed geen afbreuk aan deze sfeervolle bijeenkomst waar een vijfigtal personen bij aanwezig waren. Gerda Heurkens verrichte de onthulling van de bank die werd geplaatst ter ere van haar overleden e...
Lees meer..
Gloeiend hete open dag E&O Pad
Open dag Eiwit & Oliepad 2012 te Geijsteren. Bloedheet was het op het demoveld van Innovatief Platteland. (VIP) Meer dan honderd vijftig belangstellenden lieten zich niet weerhouden door temperaturen boven de 34 graden om zich een beeld te vormen van de veelzijdigheid van akkerbouwgewassen. Vooral op het gebied van olie en eiwitproductie. In een straal van 15 km rondom Venray bevinden zich meer dan 10 diervoederbedrijven, temidden van de intensieve veehouderij in het Noor...
Lees meer..
Eiwit & Oliepad op TV.
07-07-2012. Eiwit en Oliepad op L1 TV. In het kader van het L1 programma Koplopers werden er opnames gemaakt op dit demoveld met multifunctionele gewassen van Innovatief Platteland. Het perceel ligt langs de weg vanuit de haven van Wanssum richting Geijsteren. Hoewel de gewassen nog net niet in bloei stonden, vormden ze toch al een mooi beeld van de mogelijkheden die plantaardige grondstoffen kunnen bieden voor onze toekomstge energie en grondstoffenvoorziening. Als u het filmpje wilt bekijken...
Lees meer..
Projectenovericht 2012
Innovatief Platteland is actief op velerlei fronten. Van agrarisch natuurbeheer tot het introduceren van nieuwe gewassen en het opzetten van nieuwe ketens tussen producent en consument. Evenals projecten die zich specifiek richten op het welbevinden van de bewoners van het buitengebied. Op velerlei wijzen proberen wij een juiste balans te vinden in onze activiteiten, waarmee wij zoveel mogelijk willen bijdragen aan een welvarend en leefbaar platteland. Graag houden wij ons dan ook aanbevolen v...
Lees meer..
Update Eiwit & Oliepad
29-05-2012 Alle gewassen zijn inmiddels aan het groeien, want ook de laatste vorstgevoelige gewassen zijn 18 en 19 Mei ingezaaid. De IJsheiligen waren daarbij leidend! Het was sowieso niet een makkelijk voorjaar, met nachtvorsten en uitzonderlijk lage temperaturen. De velden liggen er echter prachtig bij dankzij de inzet van loonbedrijf Jakobs uit Geijsteren. De borden met informatie over de gewassen en de sponsoren van het project worden Vrijdag 1 Juni geplaatst, waarna het het Eiwit & O...
Lees meer..
Eiwit en Oliepad
06-04-2012 Een nieuw project van VIP. Het Eiwit en Oliepad 2012. Het Eiwit en Oliepad is een initiatief van de Vereniging Innovatief Platteland als uitvloeisel van de overlegronde: Taskforce Agro en Food van de gemeente Venray. Venray is centraal gelegen in het intensieve Veehouderij en Tuin en Akkerbouwgebied van Zuid Oost Nederland. De Greenportregio Venlo. In de directe omgeving bevind zich een groot aantal diervoeder producerende bedrijven, geflankeerd door grootschalige verwerking...
Lees meer..
Nog volop geld voor Groene Diensten in Venray
Beste beheerders en eigenaars van terreinen in het buitengebied van de gemeente Venray Ongeveer € 20.000.- is nog steeds beschikbaar voor Groene Diensten in Venray. De gemeente wil investeren in:Akkerrandenbeheer, Landschapselementen, Heggen, Hoogstamboomgaarden etc. Ondernemers en particuliere terreinbezitters, laat u deze kans niet ontgaan!Bewoners van het buitengebied kunnen op deze wijze meehelpen het landschap te verfraaien en de biodiversiteit te beheren. Neem zelf het heft in eigen han...
Lees meer..
6 Maart. Informatieve jaarvergadering VIP bij Gert en Karin Custers
Foto 1: Zwembad in de voormalege stalruimte bij Custers.Foto 2: Presentatie Evert Hendrikx over de varketing Groep. Ongeveer 70 personen waren aanwezig op de jaarvergadering van Innovatief Platteland op het bedrijf van Gert en Karin Custers in Swolgen. De gasten werden eerst getracteerd op een rondleiding over het bedrijf met aansluitend het uitgebreide boerenstamppotbuffet dat inmiddels traditie is geworden. Het werd zoals gewoonlijk weer verzorgd door Tonny van Mierlo van zaal Wilhelmina uit...
Lees meer..
Nieuwe datum Jaarvergadering 2012!
Nieuwe datum Jaarvergadering! Oirlo, 23-01-2012 Beste leden, en genodigden. Hierbij laten we jullie weten dat de jaarlijkse ledenvergadering van Innovatief Platteland ditmaal plaats vindt op Dinsdag 6 Maart 2012. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren buffet. Noteer dus maar vast de datum in Uw agenda, 6 maart 2012 aanvang 18.00 uur. De agenda en definitieve uitnodiging volgt. Het voorlopige programma: 18.00 uur ontvangst en boerenbuffet 18....
Lees meer..
Wees er snel bij: Groene en Blauwe Diensten aanmelden.
Groene en Blauwe diensten kunnen weer worden aangemeld. De regeling is weer open voor degenen die met een passende vergoeding op professionele manier het landschap willen beheren. Als de grootste beheerder van het buitengebied kan de agro sector zich hiermee profileren als 4e terrein beherende organisatie in Nederland! Ga voor verdere info naar de website: groenblauwedienstenlimburg.nl en bekijk de mogelijkheden om op je bedrijf van de regeling gebruik te kunnen maken. Ook kan men contact o...
Lees meer..
Eindsymposium Energieoerderij op de DETAF Vakbeurs.
22 September 2011. Symposium Energieboerderij op de DETAF. Het oplevering symposium van de Energienoerderij diende tevens als opening van de eerste DETAF vakbeurs, gehouden in de hallen van het nieuwe evenementen complex in Venray. Bijna 120 personen waren aanwezig en hadden ruim de tijd om te netwerken en zich te informeren over de duurzaamheid van in Nederland geteelde agrarische grondstoffen voor gebruik als industrieëel, chemisch of energieleverend eindproduct. Na opening van de bijeenkomst...
Lees meer..
Oplevering Project Venray Buitenste Binnen
30 september 2011 Oplevering Venray Buitenste Binnen in het Kobus te Oirlo Ongeveer 60 personen waren aanwezig vrijdag 30 september in het Kobus te Oirlo om de opening van het project te vieren. Bij het begin van de bijeenkomst kon ieder eerst genieten van een feestelijk gebak buffet, gesponsord door Boerderij het Platteland uit Veulen en bakkerij Verdeuzeldonck uit Wanssum, beiden deelnemers aan het Venray Buitenste Binnen. Heerlijk rabarbergebak en vlaaien van producten uit de direct...
Lees meer..
Schone Dinsdag In Venray
SCHONE DINSDAG VOOR CENTRUM VENRAY Nog voordat het project ‘Venray Buitenste Binnen’, officieel geopend was, ging op Schone dinsdag, 30 augustus 2011, de eerste actie van start die een onderdeel was van dit project. Een initiatief van de Vereniging Innovatief Platteland Venray in samenwerking met Venray Centraal. In het centrum van Venray werden lege etages ingevuld met duurzame thema’s uit het buitengebied van Venray. Uiteraard moesten de ramen en portieken van deze panden schoon zijn. Natuurl...
Lees meer..
Feestelijk oplevering Offerteboek
Innovatief Platteland vierde de oplevering van de website groenblauwedienstenlimburg.nl op 27 September. Zo’n vijf jaar geleden werden de eerste ideeën in Noord-Limburg uitgewisseld over de mogelijkheid voor agrariërs en particulieren om groene en blauwe diensten aan te bieden in het landelijke gebied, ook buiten de bekende natuur- en landschapsgebieden. Maar ook groeide de behoefte om natuur- en landschapsbeheer publieksvriendelijker te maken door er op de juiste manier over de communiceren....
Lees meer..
30 September Opening Venray Buitenste Binnen.
Op 30 September om 15 uur is de feestelijke opening van het project Venray Buitenste Binnen van Innovatief Platteland. Het Vindt plaats in Oirlo in het ondernemerscafé 't Kobus van de Oelderse Halte. Wethouder Jan Loonen van Venray zal de opening verrichten en verschillende andere sprekers zullen (heel kort) aangeven waarom ze het project ondersteunen of er in deelnemen. Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje en het leggen van onderlinge contacten. Om de officiele uitnodiging en de aa...
Lees meer..
Groene en Blauwe Diensten aanmelden.
Oirlo 20-06-2011 Nieuwe Provinciale Subsidieregeling Groenblauwe Diensten Vanaf 20 juni 2011 is het mogelijk om, tegen marktconforme vergoeding, aan agrarisch natuurbeheer te doen buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Vereniging Innovatief Platteland kan uw mogelijkheden bekijken en u helpen met een aanvraag doen. Deze dienst is voor u geheel gratis. Bij het beheer van het landschap in de buitengebieden krijgen boeren en andere particuliere grondbezitters een belangrijke rol toebede...
Lees meer..
Venray Buitenste Binnen Update
18-06-2011 Hierbij de stand van zaken van ons allernieuwste project om boeren burgers en buitenlui dichter bij elkaar te brengen! Klik op bijgaande link voor de update: http://www.innovatiefplatteland.nl/files/Up-date-1-project-Venray-Buitenste-Binnen.pdf
Lees meer..
Venray Buitenste Binnen.
10-06-2011 Innovatief Platteland heeft het initiatief genomen om de bedrijven in het buitengebied van de gemeent Venray te presenteren in het centrum. Er is heel veel om trots op te zijn. En we laten dat zien onder de titel: VENRAY BUITENSTE BINNEN Doel van het project is: 1. laten zien dat het Venrayse buitengebied veel heeft om trots op te zijn 2. laten zien dat er veel bedrijven in het buitengebied zijn die een positieve bij...
Lees meer..
VIP initiatief DETAF gaat door!
Oirlo 12-04-2011 Op 22-23-24 November gaat de eerste editie van de interregionale vakbeurs voor Duurzame Energie Techniek en Agro Fuels van start in Venray. In de nieuwe hallen aldaar van Evenementehallen Hardenberg gaat de DETAF van start volgens hun beproefde all in concept, dat borg staat voor een interactieve beurs die uitnodigt tot zakelijke transacties, het delen van kennis en het onderhouden en vernieuwen van doelgerichte netwerken. Innovatief Platteland heeft dit concept geïntroduce...
Lees meer..
VIp Uw makelaar in Groene en Blauwe Diensten
12-04-2012 Met behulp van het digitaal offerteboek kunnen zeer binnenkort groene en blauwe diensten in het landelijk gebied op een eenvoudige en betaalbare manier door agrariërs zelf worden uitgevoerd. Vereniging Innovatief Platteland is een van de partijen die ondernemers gaat ondersteunen bij subsidieaanvragen voor groenblauwe diensten. Voor de ondernemer is deze dienst geheel gratis. Groenblauwe diensten betreffen natuur, water, bodem, recreatie en alle andere landschapsgebonden kwalite...
Lees meer..
Succesvolle jaarvergadering VIP
http://www.innovatiefplatteland.nl/files/Projectenoverzicht-2011.pdf http://www.innovatiefplatteland.nl/files/Excursie-Klopman.pdf De jaarvergadering van Vip werd druk bezocht. Ongeveer 100 personen waren aanwezig bij deze bijeenkomst op het kalverbedrijf van Arjan Klopmann in Lottum. Tijdens het traditionele boerenbuffet, konden de bezoekers deelnemen aan de bezichtinging van het kalverbedrijf. Als een goede gastheer werden onder leiding van Arjan de bezoekers rondgeleid op het bedrijf en ...
Lees meer..
jaarvergadering 17 Februari 2011
UITNODIGING + AGENDA LEDENVERGADERING Oirlo, 3-2-2011 Beste leden en genodigden, Hierbij de definitieve uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief platteland, die plaats vindt op donderdag 17 februari 2011. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren buffet. We verzoeken U vriendelijk zich aan te melden voor de ledenvergadering i.v.m. het buffet. De locatie: Arjan Klopman vleeskalveren ...
Lees meer..
Johan Frencken nieuw lid aan het woord
Johan Frencken heeft onlangs in het huiskamer gesprek de vragen van Lid aan het Woord beantwoord. Bekijk het volledige interview snel, elders op de site !!!
Lees meer..
Voortgang Digitale Offerteboek
Het projectteam Digitaal Offerteboek Groene en Blauwe diensten is hard aan het werk om in September 2011 het project op te leveren aan de financiers N.L. de Provincie Limburg, de Task Force Multifunctionele Landbouw, Stichting de Marke Venray en Innovatief Platteland als opdrachtgever. Onder leiding van Paulien Sijbers van Arvalis zijn Ron Janssen van Plattelandscoöperatie Maas en Peel en Gerard de Baaij van de Baaij Advies samen met de grondgebruikers, de gemeenten, het waterschap en de pro...
Lees meer..
Vooraankondiging Jaarvergadering 2011
VOORAANKONDIGING Oirlo, 21-12-2010 Beste leden, Hierbij laten we jullie weten dat de jaarlijkse ledenvergadering van Innovatief Platteland plaats vindt op donderdag 17 Februari 2011. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren buffet. Noteer dus maar vast de datum in Uw agenda, 17 februari 2011, aanvang 18.00 uur. De agenda en definitieve uitnodiging volgt. Het voorlopige programma: 18.00 uur ontvangst en boerenbuffet 18...
Lees meer..
Art & Yard en menu 2012 onderzoeken samenwerking.
Beste Art & Yard betrokkenen. Goed nieuws! Er hebben zich veel kunstenaars en bedrijven aangemeld voor de aangekondigde bustour. Het is geweldig om te zien dat er zowel onder de kunstenaars als de agrariërs in Noord Limburg veel belangstelling is om samen aan de slag te gaan. Dat is een gezonde voedingsbodem waar we als organisatie van Art & Yard mee vooruit kunnen. Door de betrokkenheid van velen kan het project Art & Yard uitgroeien tot een manifestatie waar de hele regio z...
Lees meer..
Stakeholderdag Energieboerderij.
Energieboerderij: meten is weten Het project Energieboerderij heeft afgelopen donderdag 30 september in het Limburgse Oirlo weer een bijeenkomst georganiseerd voor belanghebbende partijen. Stuurgroepvoorzitter Joep Hermans opende het dagprogramma dat bestond uit een aantal interessante inleidingen en een geanimeerde discussie aan de hand van prikkelende stellingen. Na de lunchpauze was er een korte excursie op het terrein van de Veevoederfabiek van Vitelia in Oirlo. Hier kon men met eigen o...
Lees meer..
Bustour Art & Yard
03-09-2010, Uitnodiging aan potentiële deelnemers, U heeft in het recente verleden interesse getoond in het project Art & Yard en overweegt deelname in het project. Zoals daarbij afgesproken vindt er ter inspiratie en nadere kennismaking een gezamenlijk bezoek plaats aan een aantal agrarische bedrijven en ateliers. Dat gaat gebeuren op zaterdag 30 oktober. Graag willen wij van u weten of u interesse heeft in deelname aan deze ludieke ‘excursie’. Bij voldoende deelname kunnen w...
Lees meer..
Nieuw lid aan het woord: Ger van Wijlick uit Velden
Ger van Wijlick uit Velden is het nieuwe "Lid aan het woord". Kijk voor het complete interview snel onder het kopje Lid aan het woord
Lees meer..
Matchavond Art & Yard een succes!
Een bont gezelschap van ongeveer 25 kunstenaars en een 15 tal agrarische ondernemers raakten in gesprek met elkaar op de eerste matchavond van het project Art & Yard van Innovatief Platteland dat ondersteund wordt door de Regio Venlo. Na eerst even de kat uit de boom te hebben gekeken kwamen de eerste kennismakingen tot stand tussen de kunstenaars en agrarische ondernemers. Rinus van de Waart van Knowhouse daagde iedereen uit om het gebaande pad te verlaten, en te dromen over een nieuw ...
Lees meer..
F.A.B. Bodem project is opgeleverd!
Persbericht Het Project Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer in de Provincie Limburg is afgerond. Dit project, een initiatief van de Vereniging Innovatief Platteland, is uitgevoerd door DLV Plant en PPO-agv in nauwe samenwerking met de ondernemers in de regio Venray. Recent is het project FAB Noord Limburg afgerond. In de periode 2006 tot en met 2009 is bij 11 ondernemers doormiddel van de inzet van diverse soorten compost en groenbemesters nagegaan wat de mogelijkheden zijn om he...
Lees meer..
Matchavond Art & Yard project.
Project Art & Yard. Is uw bedrijf zichtbaar tijdens de Floriade (en daarna?) Innovatief Platteland zoekt plattelandsondernemers die hun bedrijf naar voren willen brengen. & Innovatief Platteland zoekt 30 kunstenaars die zich aan deze bedrijven willen verbinden. Wij nodigen daartoe kunstenaars en agro ondernemers uit voor een interactieve kennismakingsavond avond op 15 Juni Het is de bedoeling dat op deze avond agro ondernemers en kunstenaars op informele w...
Lees meer..
Volle bak bij de jaarvergadering van VIP.
01-02-2010 Het was weer een gezellige drukte bij Loonbedrijf van Lin in Afferden, waar Innovatief Platteland zijn jaarvergadering hield. In de tot vergaderruimte omgetoverde machinewerkplaats werden een honderdtal leden en geïnteresseerden ontvangen en daarna rondgeleid over het loonbedrijf dat naast het loonwerk, graanteelt en handel, zich heeft gespecialiseerd in verwerking en compostering van agrarische en landschappelijke reststromen. Kortom, een uitgelezen locatie voor de VIP leden. Na va...
Lees meer..
Jaarvergadering V.I.P.01-02-2010
UITNODIGING + AGENDA LEDENVERGADERING Oirlo, 21-1-2010 Beste leden en genodigden, Hierbij de definitieve uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief Platteland, die plaats vindt op maandag 1 Februari 2010. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren buffet. In verband met de catering verzoeken wij U dan ook vriendelijk zichaan te melden voor deze ledenvergadering i.v.m. het buffet. De locatie: Loonwerk en Grondv...
Lees meer..
Vooraankondiging jaarvergadering
Oirlo, 28-12-2009 Beste leden, Hierbij laten we jullie weten dat de jaarlijkse ledenvergadering van Innovatief Platteland plaats vindt op maandag 1 Februari 2010. Het wordt weer een gezellige en innovatieve avond, compleet met ons traditionele boeren buffet. Noteer dus maar vast de datum in Uw agenda, 1 februari 2010, aanvang 18.00 uur. De agenda en definitieve uitnodiging volgt. Het voorlopige programma: 18.00 uur ...
Lees meer..
Eindsymposium F.A.B.
Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer in Limburg is een initiatief van Vereniging Innovatief Platteland en wordt gefinancierd door SGB, Provincie Limburg, Projectenfonds LLTB Ontwikkeling en telers Slotsymposium Functionele Agro-biodiversiteit in Noord Limburg Op 7 December werd het project Functionele Agro Bidiversiteit opgeleverd. ( FAB Noord Limburg ) Deze avond was de afsluiting van dit door Vereniging Innovatief Platteland getrokkenproject, waarin diverse leden van onze ...
Lees meer..
Het FAB project op L1 TV
Het project Functionele Agro Biodiversiteit (FAB) van Innovatief Platteland stond in de belangstelling op 27 Oktober. L1V maakte een rapportage in het kader van Platteland in Uitvoering van de provincie Limburg. Ook het Fab project wordt daaruit financieel ondersteund. Voorzitter Joep Hermans en Gerard meuffels van Proefboerderij Vredepeel vertellen op lokatie over alle ins en outs van een gezonde bodem. Klik op onderstaande link voor de film! http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_com...
Lees meer..
Symposium Energieboerderij gesla
VIP project de Energieboerderij in het nieuws.Donderdag 24 september jl. verwelkomde Joep Hermans als projectvoorzitter van de stuurgroep Energieboerderij een dertigtal genodigden voor een workshop over rekenmethoden voor duurzaamheid van bio-energiegewassen op de Limburgse proeflocatie te Vredepeel. Reden daarvoor is dat er een groot gebrek is aan betrouwbare kengetallen over de energie- en CO2 balans bij de productie van biomassa. Specialisten van Senter Novem, ministeries, certificeringinsta...
Lees meer..
Symposium Energieboerderij.
Op 24 September zal op Proefboerderij Vredepeel een symposium gehouden worden waar de kengetallen gepresenteerd worden, die in het eerste jaar van het project de Energieboerderij zijn verzameld. Uitgenodigd daarvoor zijn behalve de leden van het bestuur en de stuurgroep, ook belangrijke stake holders als de ministeries van LNV en Vrom, Senter Novem, Ecofys, ZLTO, LTO Noord, Essent Milieu, NAK Agro, Stichting Natuur en Milieu, Royal Cosun, Solar Oil Systems, plantaardige olie producent Carnola e...
Lees meer..
Nieuw Lid aan het woord
Er is een nieuw interview van een Lid aan het woord. Ga snel voor een overzicht van dit interview met Ger Roersch, naar dit item elders op deze website!!
Lees meer..
Veldbijeenkomst Energieboerderij
Deelnemers VIP project Energieboerderij aan de slag met eerste resultaten.De Energieboerderij draagt bij aan inzicht in en bepaling van de duurzaamheid van biomassa voor bio-energie toepassingen. Het kernpunt van het project is “meten, registreren en verbeteren in en met de praktijk”. Maandagavond 22 juni kwamen de 15 deelnemende telers en projectmedewerkers bij elkaar op PPO locatie Vredepeel om de eerste resultaten te zien en hierover te discussiëren.In het veld werden de proeven bekeken, die ...
Lees meer..
VIP gaat aan de slag met Koeweid
Innovatief Platteland was van de partij bij de Conferentie Plattelandseconomie 20 april 2009. ‘Koeweid aan de Maas’, ‘Maatwerk in het landbouwontwikkelingsgebied’ en ‘Toeristische Informatie Voorziening’. Dat zijn de namen van de drie ideeën die de Venrayse plattelandseconomie een stevige impuls moeten geven. Ze werden op maandag 20 april 2009 uitverkoren door de deelnemers aan de Conferentie Plattelandseconomie in De Witte Hoeve in Venray. De Gebiedscommissie bestaat al sinds 2006 en blijft b...
Lees meer..
Jaarvergadering VIP gezellig dr
Samengaan Agrisch Perspectief Maasduien met Innovatief Platteland breed gedragen door de leden. Het was een gezellige drukte bij Manege Wieneshof aan de Hagelkruisweg in Hegelsom. Vanaf 18 uur was er grote animo voor het traditionele uitgebreide stamppotten buffet. Aan de overkant van de weg verzorgden Toon van Rens en Marieke Claessens ondertussen de rondleidingen op hun zorgboerderij de Wienes. De bezoekers waren onder de indruk van het enthous...
Lees meer..
VIP Stand op de BKD Noord
Op 3 en 4 maart worden de Bedrijven Kontactdagen Noord weer gehouden in de hallen van Fresh Park Venlo. Het thema van de beurs dit jaar is duurzaamheid. Natuurlijk kan VIP daar niet ontbreken, want Innovatief Platteland loopt al vanaf zijn oprichting in 1998 voorop met allerlei initiatieven op het gebied van duurzaam ondernemen. Met het nieuwe VIP project De Energieboerderij zet de agrarische sector de trend door het ontwikkelen van een best practices handboek bij de teelt van plantaardige gro...
Lees meer..
Jaarvergadering Innovatief Platt
Oirlo, 16-01-2009 Beste leden van Innovatief Platteland en overige genodigden, Bij deze nodigen wij U van harte uit, voor de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief Platteland. Datum: 4 Februari 2009Locatie: Manege Wieneshof Hagelkruisweg 255963 AS HEGELSOM Het programma:Dit jaar heeft onze bijeenkomst als thema zorg en andere verbreding van activiteiten op het platteland. De vergadering vindt plaats in de bovengenoemde manege, maar tevens worden wij rondgeleid op de da...
Lees meer..
Terugleververgoeding.
Effectieve tegenstroom Bied mensen en bedrijven de mogelijkheid om stroom terug te leveren aan het net. En garandeer een goede betaling voor 20 jaar. Want dat blijkt een van de meest effectieve manieren om de omschakeling naar een duurzame energievoorziening te versnellen. In Duitsland werkt het voorbeeldig. Dat is de strekking van een open brief die een dezer dagen aan de politiek en de energiewereld wordt gericht. Veel energiebedrijven hebben nog steeds moeite met deze tegenstroom, ze zi...
Lees meer..
Detaf vakbeurs jaar uitgesteld.
Van 10 tot en met 12 December zou voor de eerste keer keer de nieuwe vakbeurs voor duurzame energie technieken, de DETAF plaatsvinden.. Het zal u niet verbazen dat deze beurs onze bijzondere belangstelling had. Innovatief Platteland heeft daartoe immers zelf het initiatief genomen. Ook VIP had op de beurs aanwezig willen zijn met het project de Energieboerderij. Jammer genoeg heeft de Sichting DETAF moeten besluiten de beurs een jaar uit te stellen. Door het zwalkende overheidsbeleid ten aanzien...
Lees meer..
interview Leonoor van Osch
Het kersverse interview met Leonoor van Osch is per heden te vinden onder het kopje: Lid aan het Woord. GroetjesPeter van Megen
Lees meer..
VIP op de DETAF Vakbeurs
Van 10 tot en met 12 December vindt plaats voor de allereerste keer de nieuwe vakbeurs voor duurzame energie technieken, de Detaf. Het zal u niet verbazen dat deze beurs onze bijzondere belangstelling heeft. Innovatief Platteland heeft daartoe immers zelf het initiatief genomen. Wij zullen dan ook deelnemen aan de beurs als standhouder. Waarbij speciaal ons project "de Energieboerderij" ruime aandacht zal krijgen. Een netwerk van agrarische bedrijven dat energiegewassen in hun bouwplan heeft o...
Lees meer..
DETAF 10-11-12 December 2008
Nadat in December 2007de nieuwe stichting Detaf is opgericht zit de taak van Innovatief Platteland er op.Als initiatiefnemer zijn we blij en trots dat het tot een succes is geworden.De nieuwe organisatie DETAF is een feit. Met brede ondersteuning uit de regio is er een stichtingsbestuur gevormd en een Raad van Advies ingesteld. Met financiële ondersteuning van de vijf grote Noord Limburgse gemeenten, de provincie, de LLTB en Veiling ZON, gaat in December de eerste editie van deze beurs van star...
Lees meer..
LNV steun voor Biomassa!!!
LNV Subsidies voor project de Biomassa Boerderij definitief toegekend!!! Op 25 Maart heeft het Ministerie van LNV bekend gemaakt dat het een groot bedrag beschikbaar stelt voor het project de Biomassa-Boerderij.Dit grootschalige project van Innovatief Platteland heeft als doelstelling het aanleveren van wetenschappelijk onderbouwde praktijkcijfers bij de teelt van biomassa voor hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare energie. Voortschrijdende beperking van CO2 reductie bij de teelt van biomas...
Lees meer..
Ledenvergadering VIP d.d. 14-02-
Op 14-2-2008 werd de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Innovatief Platteland gehouden. Bij kwekerij Litjens te Meterik werden de ongeveer 80 aanwezigen rondgeleid over het bedrijf. Zowel de kas met de paprika's alsmede de WKK-installatie werden uitvoerig belicht. Vervolgens kon men heerlijk eten van een boerenstampot buffet, verzorgt door Wilhelmina uit Swolgen. Vervolgens werd in de kantine de officiële vergadering gehouden. Na een korte inleiding door voorzitter Joep Hermans en een...
Lees meer..
Uitnodiging Ledenvergadering VIP
UITNODIGING LEDENVERGADERING VIP Oirlo, 30-1-08 Beste leden van Vereniging Innovatief Platteland en overige relaties, Op donderdag 14 februari 2008 houdt Vereniging Innovatief Platteland (VIP) haar jaarvergadering bij de kwekerij van Mark en Nicole Litjens te Meterik. Het thema van de ledenvergadering is: “De agrarische sector als producent van hernieuwbare grondstoffen én van duurzame energie ”. De familie Litjens heeft een moderne paprikakwekerij onder g...
Lees meer..
Bijeenkomst FAB
Persbericht Bijeenkomst FAB (Functionele Agrarische Biodiversiteit) in Noord Limburg. In Noord Limburg is eind 2006 het project FAB van start gegaan. Het doel van dit project is het biologische evenwicht in de bodem te herstellen en daarmee o.a. de aaltjes beter te beheersen, de emissie van mineralen te beperken en een beter beeld te krijgen in de mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Een ander wezenlijk element is het berekenen van de economische gevolg...
Lees meer..
Sporten in bedrijfsgebouwen?
Sporten in vrijstaande bedrijfsgebouwen? De bestaande sportzalen kunnen de vraag van sportverenigingen niet bijbenen. De capaciteit van binnensportaccommodaties is ontoereikend. Nieuwbouw van sportzalen blijft achter omdat gemeenten terughoudend zijn met investeringen en de exploitatie. In de werkgroep Leefbaarheid van de gebiedscommissie Venray en Meerlo-Wanssum is nu de vraag opgeworpen of leegstaande bedrijfsgebouwen in het buitengebied niet geschikt gemaakt kunnen worden voor sportactivitei...
Lees meer..
Kunst & Erf - Art & Yard
Vijftig tot zestig kunstenaars uit binnen- en buitenland worden gekoppeld aan evenzoveel ondernemers in de agrarische sector in Noord-Limburg en het Duitse grensgebied. Het gaat om een groot kunstproject dat de agrarische ondernemers meer bij de Floriade in 2012 moet gaan betrekken, maar ook Floriadebezoekers de euregio in moet lokken. “Art & Yard” oftewel “Kunst en Erf.”De initiatiefnemer Vereniging Innovatief Platteland vroeg Nard Reijnders, de bekende musicus en cultureel ondernemer ui...
Lees meer..
Groene techniek.
27-06-2006 Innovatief Platteland is een van de partners in het project Groene techniek, waar studenten van het Cita Verde College te Horst en de HAS den Bosch in de praktijk kennis en ervaring opdoen van de technische aspecten en de mogelijkheden in de plantaardige sector. In samenwerking met een andere partner, Cultus Agro Advies te Lottum, is er in het kader van het project een proefveld energiegewassen aangelegd op het terrein van Gerrit Reintjes in Veulen bij Venray.Op dit terrein en in de...
Lees meer..
Terreinbeheer
Terreinbeheer voor biobrandstoffen. Innovatief Platteland gaat in samenwerking met Cultus B.V. uit Lottum en de Coöperatie Carnola aan de slag om voor landbouw geschikte terreinen bij gemeenten, projectontwikkelaars e.d in kaart te brengen. De stijgende vraag naar energiegewassen geeft goede mogelijkheden om deze percelen al of niet tijdelijk in te zetten voor deze doeleinden. Ook natuurbeherende instanties of andere terreinbeheerders zullen worden benaderd om de mogelijkheden in kaart te br...
Lees meer..
Soortenrijk boeren.
Het gebied Venray/Meerlo-Wanssum wordt hét voorbeeldgebied voor biodiversiteit management. Als vervolg op het afgelopen project Bestuivende Insecten, hebben we, samen met het Natuurhistorisch Genootschap en Stichting de Marke en de gemeente Venray, een nieuw voorstel ingediend bij de Reconstructie. Vanuit zijn agrarische achtergrond heeft Innovatief Platteland daar het voortouw in genomen. De subsidies daarvoor zijn in middels toegekend, we kunnen dus aan de slag.Dit nieuwe concept me...
Lees meer..
Bijenhotels
Innovatief Platteland heeft 7 bijenhotels geplaatst in de regio. Bijenhotels zijn overkappingen met daaronder tal van materialen waarin bestuivende insecten een onderkomen vinden. Hier kunnen deze dieren zich in voortplanten en overwinteren. Hierdoor ziet de passant en recreant heel herkenbaar dat VIP de biodiversiteit hoog in het vaandel heeft. De bijenhotels zijn veelal geplaatst langs de knooppunten en fietsroutes. De constructies worden geleverd, geplaatst en ook onderhouden, door het...
Lees meer..
Demovelden Energiegewassen.
Attentie. Demovelden energiegewassen in Limburg en Friesland Het areaal energiegewassen in Nederland neemt toe. "Energiegewassen" zijn gewassen die geteeld worden voor de productie van duurzame energie producten, zoals: - biobrandstoffen op basis van Pure Plantaardige Olie of bio-ethanol- uit biomassa verkregen elektrische en thermische energie. Door een stijgende brandstofprijs wordt de productie van energie afkomstig van plantaardige producten aantrekkelijker...
Lees meer..
Koolzaad voor motorbrandstof
In augustus 2005 heeft het Ministerie van Financiën definitief aan de door ons opgerichte Coöperatie Carnola toestemming gegeven om 3 miljoen liter koolzaadolie op de markt te brengen als dieselvervanger. En dat voorlopig zes jaar lang. Er hebben al zoveel afnemende bedrijven zich aangemeld dat we helaas geen verder toezeggingen meer kunnen doen. Het areaal koolzaad dat in samenwerking met de Coöperatie wordt geteeld in 2006 is meer dan verdubbeld tegenover 2005. Ongeveer 700 hectar...
Lees meer..
Duurzame Regio Energie
Vanuit het project is een studieclub opgericht waar ondernemers die bezig zijn met biogasinstallaties elkaar kunnen ontmoeten, discussiëren en ervaringen uitwisselen. Daarbij worden thematische bijeenkomsten georganiseerd, Er blijkt grote behoefte te bestaan aan kennis en ondersteuning. Ondernemers die op een andere manier groene stroom produceren zijn van harte welkom.De coöperatie D.R.É. is in Decemer 2005 opgericht en zoals het er nu uitziet zijn er al vier stroomproducenten die zich d...
Lees meer..
Open dagen demovelden energiegew
450 Bezoekers lieten zich niet weerhouden door de vacantieperide en temperaturen boven de 35 graden bij de open dagen van de demovelden energiegewassen. Tijdends de rondleidingen van bijna een uur werd er volop gediscussieerd over de mogelijkheden van de op het veld staande planten. Vooral het behoud van de bodemvruchtbaarheis en het energetisch rendement waren onderwerp van gesprek. Ook de vakpers was ruimschoots aanwezig en daardoor heeft het project bereikt wat de bedoeling was. N....
Lees meer..
Open dagen energiegewassen
Laat deze kans niet aan U voorbij gaan om met collega.s en andere bezoekers de mogelijkheden van de bio-energie gewassen te bediscussiëren. Bekijk de planten, loop er langs, voel en ruik er aan, en geef uw mening. Daarom let op:28 en 29 Juli van 11 tot 5 uur.Bij: Loonbedrijf Jakobs5862 AR Heikampweg 3te Geijsteren ( bij Venray ) Kijk verder op de nieuwspagina voor meer informatie.
Lees meer..
Centrum voor Landbouw, Natuur en
LNME in Venray uniek voor Nederland. Servaashof in Venray was Vrijdag 23 juni het decor voor de presentatie van een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek voor het eerste Landbouw-, Natuur- en Milieueducatiecentrum van Nederland. Wonen en zorg gaan in Servaashof hand in hand. Als het aan voorzitter van de Vereniging Innovatief Platteland (VIP) Joep Hermans ligt, geldt dat ook voor de zorg voor kennis en onderwijs. Natuur- en Milieueducatiecentra zijn er legio in Nederland, ma...
Lees meer..
F.A.B. project Geijsteren
Functionele agrobiodiversiteit nu ook van start in Noord LimburgDe Vereniging Innovatief Platteland heeft het initiatief genomen om met een nieuwe, innovatieve ontwikkeling in de landbouw aan de slag te gaan.Het betreft de vraag op welke wijze akkerbouwers en vollegrond groentetelers gebruik kunnen maken van natuurlijke vijanden ter bestrijding van insecten in hun gewassen.Ervaringen in de Hoekse Waard met het zogenaamde FAB project laten zien dat hier mogelijkheden liggen.De bedoeling is...
Lees meer..
Soortenrijk Boeren
De provincie Limburg evenals Stichting de Marke, heeft subsidie gegeven voor dit project. We beginnen dus. Dit nieuwe concept met de mooie naam Soortenrijk Boeren, gaat het agrarisch beheer van de biodiversiteit professionaliseren en verder vorm geven. Wij streven daarin naar twee leefgebieden voor bedreigde diersoorten. Als akkervogel, de Patrijs en in bosranden de vlinder die Bruine Eikenpage heet. Ook kan dit project worden gezien als een pilot om Europese modulatiegelden in te zet...
Lees meer..
Energiebeurs
BehoeftenpeilingJaarbeurs duurzame energie voor deAgro en food sector Duurzame energie biedt kansen, dat weten we allemaal. Momenteel bestaan er echter bij ondernemers nog steeds meer vragen dan antwoorden. Hoe ziet een bepaalde installatie eruit, wat betekent dat voor mijn specifieke bedrijfssituatie. Wat zijn de opbrengsten etc.Vereniging Innovatief Platteland Venray e.o. is in samenwerking met Arvalis Projecten en Ecofys bezig met een haalbaarheidsstudie voor een jaarbeurs Duur...
Lees meer..
Project B.A.G.
De ontwikkeling op de brandstofmarkten scheppen weer meer kansen voor de plantaardige sector. Er is grote vraag naar vaste brandstoffen voor de woonomgeving, industrie en tuinbouw.Met name de perskoek van koolzaad is uitermate geschikt om in brandstofpellets te verwerken.1.8 kg heeft dezelfde brandwaarde als 1 liter dieselolie.Ook andere agrarische grondstoffen zijn daar bijzonder geschikt voor. Oogstresten, gedroogde mest, houtsnippers e.d. eveneens komen in aanmerking om een rol te ...
Lees meer..
Jaarvergadering
UITNODIGING LEDENVERGADERING Oirlo, 15-1-07 Beste leden van Vereniging Innovatief Platteland en overige relaties, Op donderdag 1 februari 2007 houdt Vereniging Innovatief Platteland (VIP) haar jaarvergadering bij loonbedrijf gebroeders De Boer te Lottum. Na de overweldigende opkomst van vorig jaar bij Laarakker te Well, heeft VIP besloten om de vergadering ook komend jaar op een dergelijke wijze in te vullen. HET PROGRAMMA: 18.00 uur: B...
Lees meer..
Stichting Mooiland.
Op 22 Maart is de nieuwe Sichting Mooiland Limburg opgericht. Een initiatief van de Vereniging Innovatief Platteland. De nieuwe organisatie krijgt onderdak in de Servaashof, de oude boerderij op het voormalige Servaasterrein te Venray. De GGZ groep Noord limburg restaureerd de prachtige boerderij uit 1901 als onderdeel van de totale herinrichting van het domein. Er komt een grote kinderboerderij, ruime horeca faciliteiten, vergaderzalen en hobbyruimtes.Voor onze stichting is...
Lees meer..
Houtchips maken voor het BAG project.
Houtchips maken voor het BAG project.

De BKD dagen in Venlo, Stand Energieboerderij.
De BKD dagen in Venlo, Stand Energieboerderij.

Piet van de Ouden geeft uitleg over de Mini Biodieselinstallatie van Argos Olie.
Piet van de Ouden geeft uitleg over de Mini Biodieselinstallatie van Argos Olie.

FAB project in het nieuws.
FAB project in het nieuws.

Demovelden Energiegewassen: Maïs-Zonnebloem.
Demovelden Energiegewassen: Maïs-Zonnebloem.